مجوز قالب

گروه طراحی خلیلان رسانه با توجه به سوء استفاده یک سری افراد سودجو و فرصت طلب و ضرر و زیان وارده به شرکت بر خلاف سیاستهای خود اقدام به تحت دامنه نمودن کلیه محصولات خود نموده است.

هشدار : هنگام درج نام دامنه دقت نموده که نام دامنه درست درج گردد . در صورت درج اشتباه کلیه عواقب این کار بعهده خود کاربر می باشد .

توجه : مجوزها در پایان هر روز بین ساعات 23 تا 23:59 ارسال خواهند شد . خواهشا بعد از ارسال مجوز هیچ گونه تماسی مبنی بر ارسال مجوز نگیرید .

ورودی بی اعتبار
ورودی بی اعتبار
لطفاً تلفن همراه خود را جهت تماس ضروری درج کنید
ورودي غير معتبر مي باشد
ورودی غیر معتبر می باشد
ورودی غیر معتبر می باشد
ورودی غیر معتبر می باشد
ورودی غیر معتبر می باشد
ورودی غیر معتبر می باشد